BAHAGIAN

REKABENTUK AWAM & STRUKTUR

Bahagian Rekabentuk Awam & Struktur adalah badan penyelaras yang bertindak sebagai perekabentuk awam dan struktur bagi projek bangunan serta jalan. Diketuai oleh Jurutera Awam Kanan. Lain-lain terdiri dari Jurutera Awam, Penolong Jurutera dan Pelukis Pelan.

FUNGSI

  1. Mengelola dan menyelaraskan rekabentuk projek-projek bangunan dan jalan
  2. Menyelaras rekabentuk kerja-kerja penyelenggaraan bangunan kerajaan Negeri
  3. Memberikan perkhidmatan nasihat teknikal kepada jabatan-jabatan kerajaan yang lain
  4. Menyelaras ISO 9001 di peringkat JKR Negeri Melaka

Direktori Kakitangan

Bahagian Rekabentuk Awam & Struktur


* Sila tukarkan [at] kepada @ apabila menghantar emel kepada senarai dibawah
Nama/Jawatan
IR. ZURAIKHA BINTI SAMSUDDIN
Jurutera Awam Kanan

Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-09-2019 :: 10:07 AM