BAHAGIAN

UKUR BAHAN

PENGENALAN

Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan memberi perkhidmatan pakar di dalam hal-hal dalam pengurusan tender dan sebutharga serta pentadbiran kontrak. Juga telibat secara langsung dalam menentukan dan menetapkan anggaran kos bagi sesuatu projek yang akan ditender atau yang akan dikeluarkan sebutharga.

Ia diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah Ukur Bahan. Lain-lain kakitangan terdiri dari seorang Jurukur Bahan, Penolong Juruukur Bahan Kanan, Ketua Pembantu Tadbir, Pembantu Tadbir dan Pekerja Awam.

FUNGSI

  1. Menentukan kos pembinaan projek-projek Kerajaan Negeri Melaka adalah sepadan dengan nilai yang diperolehi .
  2. Mewujudkan pengurusan tender dan pentadbiran kontrak selaras dengan matlamat dan dasar kerajaan
  3. Memberi nasihat mengenai analisa kos ke atas rekabentuk dan memberi khidmat ukur bahan dalam peringkat sebelum dan selepas tender.

Direktori Kakitangan

Bahagian Ukur Bahan


* Sila tukarkan [at] kepada @ apabila menghantar emel kepada senarai dibawah
Nama/Jawatan
Sr. SUHAILA BINTI SULAIMAN
Juruukur Bahan Penguasa


Tarikh Akhir Kemaskini :: 30-10-2016 :: 12:05 AM