ORGANISASI

PIAGAM PELANGGAN

1.0 PENGURUSAN PROJEK

1.1 Fasa Pra-Pembinaan

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM dan kelulusan Value Assesment (VA) telah diperolehi, tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Projek Jenis  Rekabentuk dan Tempoh

a.

Bangunan

Pelan PAP tanpa pindaan

4 Bulan

Lain-lain

10 Bulan

Reka & Bina

4 Bulan

Projek Kos dan Tempoh

b.

Jalan dan Infrastruktur

Kurang dari RM50 juta

10 bulan

Melebihi RM 50 juta

14 bulan

Reka & Bina

4 Bulan

c.

Projek Kompleks

(Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM dan kelulusan Value Assesment (VA) dan Kementerian Kewangan Malaysia telah diperolehi, tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Projek Jenis Rekabentuk dan Tempoh

d.

Hospital                                                                                             

 76 Katil 

                10 Bulan              

         120 dan 200 Katil

15 Bulan

300 katil (Reka & bina)

4 Bulan

 Nota: Tempoh maksimum dari tarikh Iklan sehingga tarikh Surat Setuju Terima Tender adalah 3 bulan 

 

1.2 Fasa Pembinaan

Tertakluk kepada syarat-syarat semua pengambilan tanah telah selesai, tiada halangan di atas tapak projek dan peruntukan disediakan mencukupi dalam tempoh kontrak, projek dalam pembinaan akan disiapkan seperti berikut:

Projek Kos dan Tempoh

a.

Bangunan                                                                                        

RM 500 ribu ke bawah

12 Bulan

RM 500 ribu - RM 20 juta

24 Bulan

Melebihi RM 20 juta

36 Bulan

Projek Kos dan Tempoh

b.

Jalan dan Infrastruktur

RM 500 ribu ke bawah

9 Bulan

RM 500 ribu - RM 20 juta

22 Bulan

Melebihi RM 20 juta - 50 juta

36 Bulan

Melebihi 50 juta

42 Bulan

c.    

Projek Kompleks

(Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat dll.)

Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan

Projek Jenis Rekabentuk dan Tempoh

d.

Hospital                                                                                             

 76 Katil 

                36 Bulan              

         120 dan 200 Katil

42 Bulan

300 katil (Reka & bina)

48 Bulan

 

2.0 SENGGARA ASET

 

2.1 Jalan Persekutuan dan Negeri   

Tempoh

a.

Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes).                

1 hari

b.

Tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima.

3 Hari

c.

Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau keselamatan awam, seperti pokok tumbang atau tanah runtuh,

tindakan akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima.

24 Jam

d.

Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sebelum kerja-kerja dijalankan.

3 Hari

 

 

2.2 Bangunan Persekutuan dan Negeri

Tempoh

a.

Tindakan pembaikan kerosakan kritikal seperti kebocoran paip air, bumbung atau sistem kumbahan akan diambil tindakan     

selepas dikenal pasti atau aduan diterima.                

1 Hari

b.

Tindakan pembaikan kerosakan biasa akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima.

1 Bulan

 

 

2.3 Mekanikal

Tempoh

a.

Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal.                                                                                                 

1 Hari

b.

Kerja pembaikan besar (major overhaul)/pembaikan badan kenderaan.

3 Bulan

c.

Kerja pembaikan kecil kenderaan.

3 Minggu

d.

Penggantian pendingin (chiller).

1 Tahun

e.

Penggantian lif bagi satu fasa.

1 Tahun

 

 

2.4 Elektrik

Tempoh

a.

Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik.                                                      

1 Hari

b.

Mengambil tindakan pembaikan kerosakan elektrik.

7 Hari

 

3.0 KHIDMAT NASIHAT TEKNIKAL

3.1 Kejuruteraan Cerun                                                    

a) Runtuhan cerun berimpak besar

 i.  Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam dari maklumat diterima.

ii.  Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.

 

b) Runtuhan cerun berimpak kecil

     Laporan syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut:  

 i.  Keadaan memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tanah diperolehi.

ii.  Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tanah - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.

 

c) Ulasan teknikal kepada permohonan pembangunan melalui Laporan Geoteknik yang diterima daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dokumen lengkap permohonan diterima.

 

3.2 Kejuruteraan Senggara

a) Bangunan :

 i.  Keputusan kelulusan syor meroboh untuk pelupusan aset tak alih struktur bangunan Kerajaan Persekutuan diberi dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran yang lengkap diterima oleh  Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.

 

b) Jalan :

ii.  Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima.

 

3.3 Kejuruteraan Forensik

a) Bagi kerja-kerja forensik struktur, geoteknik dan jalan : 

 i.  Maklumbalas awalan hasil pemeriksaan yang dijalankan di tapak disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tarikh lawatan tapak.

 ii.  Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dan berimpak kecil dalam tempoh 2 minggu dari tarikh lawatan tapak masing-masing.

 iii. Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.

 

b) Bagi kerja-kerja forensik maritim, lapangan terbang dan pengangkutan darat:

 i.  Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak bagi kerja forensik berimpak besar dan berimpak kecil disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.

 ii.  Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan.

 

4.0 PENGURUSAN ADUAN

4.1 Pengurusan Aduan di Bawah Tanggungjawab JKR

     Tempoh tindakan diambil

a) Akuan Penerimaan Aduan                      1 Hari Bekerja

b) Maklum Aalas Aduan                               7 Hari Bekerja

c) Penutupan Aduan                                          30 Hari        

 

4.2 Pengurusan Aduan Bukan di Bawah Tanggungjawab JKR (No Wrong Door Policy)

     Tempoh tindakan diambil

a) Akuan Penerimaan Aduan                      1 Hari Bekerja

b) Maklum Balas Aduan                               7 Hari Bekerja

 

5.0 PENGURUSAN KEWANGAN

Bayaran bil dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 29-03-2018 :: 05:16 PM