ORGANISASI

PROFIL JABATAN

Dalam merancang dan melaksanakan dasar pembangunan, Jabatan Kerja Raya Melaka ditadbirkan oleh seorang Pengarah yang berjawatan Jurutera Awam Gred J54.

Lain-lain Bahagian dan Daerah ditadbir oleh beberapa pegawai dalam peringkat Pengurusan dan Profesional berdasarkan kuasa yang diberi dengan gelaran Ketua Penolong Pengarah dan juga Jurutera Daerah.

Bahagian dan Daerah yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

SENARAI KETUA-KETUA BAHAGIAN DAN DAERAH

Nama Pegawai dan Alamat No. Tel / Fax / Email
PENGARAH
NAMA : Ir.Hj. Zulkifly Bin A.Ghani
ALAMAT : Pejabat Pengarah JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854605
No. Fax : 06-2854775
Email :zulkiflyag@jkr.gov.my
PA PENGARAH
NAMA : Norhaziyati Bt Abd Aziz
ALAMAT : Pejabat Pengarah JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854602
No. Fax : 06-2854792
Email : haziyati@jkr.gov.my 
KETUA PENOLONG PENGARAH (PENTADBIRAN & KEWANGAN)
NAMA :- Faizahnor binti Sidek
ALAMAT : Cawangan Pentadbiran,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854631
No. Fax : 06-2847792
Email : - faizahnor@jkr.gov.my
JURUTERA AWAM PENGUASA (JALAN)
NAMA : Zuraini Binti Zainal
ALAMAT : Cawangan Jalan,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854611
No. Fax : 06-2854609
Email : zuraini@jkr.gov.my
JURUTERA AWAM PENGUASA (BANGUNAN)
NAMA : Ir. Nor Azilawati Binti Abu Talaha
ALAMAT : Cawangan Bangunan,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854641
No. Fax : 06-2847792
Email : azilawati@jkr.gov.my
JURUUKUR BAHAN PENGUASA (UKUR BAHAN)
NAMA : Sr.Suhaila Bte Sulaiman
ALAMAT : Cawangan Ukur Bahan,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854681
No. Fax : 06-2854791
Email : Ssuhaila.jkr.gov.my
JURUTERA AWAM PENGUASA (MEKANIKAL)
NAMA : En Ir. Ahmad Ridzauddin Bin Ibrahim
ALAMAT : Cawangan Mekanikal,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854731
No. Fax : 06-2827087
Email : Ridzauddin@jkr.gov.my
ARKITEK KANAN (ARKITEK)
NAMA : Suhaili bin Othman
ALAMAT : Cawangan Arkitek,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854721
No. Fax : 06-2847792
Email :-  suhailiothman@jkr.gov.my
JURUTERA AWAM KANAN (KORPORAT)
NAMA : Puan Kueh Hiong Mui
ALAMAT : Cawangan Korporat,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854775
No. Fax : 06-2847792
Email : mail:HMKueh@jkr.gov.my
KETUA JURUTERA ELEKTRIK NEGERI (ELEKTRIK)
NAMA : Ir. Kamaruzaman Bin Kasimin 
ALAMAT : Cawangan Elektrik,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854661
No. Fax : 06-2858606
Email :  KamaruzamanK@jkr.gov.my
JURUTERA AWAM KANAN (TENTERA)
NAMA : Ir. Zulkarnain Bin Ali
ALAMAT : Cawangan Tentera,
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854752
No. Fax : 06-2827706
Email : zulali@jkr.gov.my
KETUA CPAB NEGERI
NAMA : -Kosong-
ALAMAT : Cawangan CPAB
JKR Negeri Melaka,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854756
No. Fax : 06-2847792
Email :       @jkr.gov.my
JURUTERA DAERAH (MELAKA TENGAH)
NAMA : Ir. Hj. Ismail bin Abd. Rahman
ALAMAT : JKR Daerah Melaka Tengah,
Jalan Taming Sari,
75609 Melaka.
No. Tel : 06-2854700
No. Fax : 06-2815787
Email : MTengah@jkr.gov.my
JURUTERA DAERAH (JASIN)
NAMA : Ir. Zulkhairi bin Abdul Aziz
ALAMAT : Jututera Daerah
77000 Jasin, Melaka.
No. Tel : 06-5291040
No. Fax : 06-5292525
Email : jasin@jkr.gov.my
JURUTERA DAERAH (ALOR GAJAH)
NAMA : Hafrin Bin Saleh
ALAMAT : JKR Daerah Alor Gajah,
78000 Alor Gajah,
Melaka.
No. Tel : 06-5561040
No. Fax : 06-5564194
Email : AlorGajah@jkr.gov.my


Tarikh Akhir Kemaskini :: 24-09-2018 :: 11:22 AM