ORGANISASI

BEKAS PENGARAH JKR MELAKA

×Maklumat dalam halaman ini disediakan dalam versi Bahasa Inggeris sahaja untuk mengekalkan maksud asal. Sekiranya ia diterjemah ke Bahasa Malaysia, maksudnya mungkin berbeza dan lari dari maksud asal
Nama Pengarah Tahun Berkhidmat / Mula Berkhidmat Hingga
1. J.L. Chambers 1948 -
2. C.R. Howkins - -
3. J.V.T. Cambell - -
4. C.F. Sutton 1957 1958
5. Cummings - -
6. Stockdale - -
7. Harry Green 1963  
8. Coleman - -
9. Abdul Hamid 1964 -
10. Hashim Pakir 1968 -
11. Foo Fook Foo - -
12. Tan Yong Lim - -
13. Lim Eng Sun - -
14. Lim Teck Mei - -
15. Edward Tan Aik - -
16. Ir. A. Rashid Omar 1995 -
17. Hj. Rosly B. Zainal 16/12/1995 15/01/2001
18. Ir. Abu Bakar Bin Ahmad 16/01/2001 01/12/2005
19. Datuk Abdul Razif Bin Ibrahim 01/04/2006 03/09/2014
20. Datuk Ir.Hj.Khalid Bin Omar 05/06/2015 01/09/2016
21. Ir. Ruslan bin Abdul Aziz 17/10/2016 03/07/2017

Tarikh Akhir Kemaskini :: 24-09-2018 :: 02:55 PM