BAHAGIAN

PENTADBIRAN

Bahagian Pentadbiran merupakan nadi pentadbiran di Jabatan Kerja Raya Melaka. Ia terdiri daripada empat (4) unit utama:

 1. Unit Perkhidmatan & Sumber Manusia
 2. Unit Kewangan & Akaun
 3. Unit Stor Negeri
 4. Unit Sistem Maklumat

Aktiviti bahagian ini meliputi pentadbiran, pengurusan, pembangunan sumber manusia, pengurusan akaun dan kewangan, sistem maklumat, perolehan dan juga penyimpan data-data penting jabatan. Ia diterajui oleh seorang Ketua Penolong Pengarah Tadbir.

FUNGSI

Unit Perkhidmatan & Pengurusan Sumber

 • Pengurusan Fail
 • Urusan pertukaran & penempatan kakitangan dalaman
 • Rekod perkhidmatan & cuti
 • Pengesahan dalam jawatan (negeri)
 • Penyediaan penyata perubahan (Kew. 8)
 • Sispen (Sistem Maklumat Personal)
 • Menyelaras Peperiksaan Jabatan/Kerajaan
 • Pengurusan mendapatkan kelulusan bagi semua kemudahan dibawah SSB & SSM.
 • Pengeluaran Pesanan Tempatan/Waran Perjalanan Udara
 • Pengendalian Bilik Mesyuarat pengumpulan laporan dan penyata.
 • Pengurusan pencen /persaraan
 • Pengurusan lantikan dan kenaikan pangkat.
 • Urusetia Lembaga Tatatertib
 • Urusetia laporan harta kakitangan
 • Pengendalian kursus / bengkel seminar / taklimat

Unit Kewangan dan Akaun

 • Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan
 • Terima hasil
 • Proses bayaran
 • Penyelenggaraan Buku tunai Vot dan Penyata Penyesuaian
 • Laporan Prestasi kewangan
 • Khidmat nasihat / Naziran

Unit Setor Negeri

 • Perolehan
 • Penyelengaraan daftar inventori / aset
 • Penyelengaraan minyak diesel
 • Penyata POL
 • Kerja-kerja pengubahsuaian menguruskan perabot kerajaan
 • Pemeriksaan Stok

Direktori Kakitangan

Bahagian Pentadbiran


* Sila tukarkan [at] kepada @ apabila menghantar emel kepada senarai dibawah
Nama/Jawatan
-KOSONG-
Pengarah
FAIZAHNOR BINTI SIDEK
Ketua Penolong Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
HAZIYATI BINTI ABD AZIZ
Setiausaha Pejabat
ROSNAH BINTI DAUN
Penolong Pegawai Tadbir
NORASMAH BINTI JEMAIN
Ketua Pembantu Tadbir
NORHAYATI BINTI AB BAKOI
Pembantu Tadbir
MD AZWAN BIN MASHAD
Pembantu Tadbir P/O
NUR ASYIKIN BINTI ABU HANIFAH
Pembantu Tadbir
HAZLINDA BINTI HADI
Pembantu Tadbir
RAFIDAH BINTI AHAMAT
Pegawai Khidmat Pelanggan
MOHD SYUKRI BIN SAMAD
Pembantu Tadbir
SYAMSYUL BADARIAH BINTI TUMPANG
Pembantu Tadbir
MOHD. MIHAD BIN MAHADIN
Pembantu Tadbir
SYAKIRA BINTI ABU NOH
Pembantu Tadbir
-
Pembantu Tadbir P/O
RENGASAMY A/L RAMASAMY
Pembantu Awam
GANESAN A/L SELVARAJU
Pengawal Keselamatan

Tarikh Akhir Kemaskini :: 29-10-2016 :: 04:34 PM