PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
SEPTEMBER 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

41

95.4%

2

4.6%

43

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

33

100.0%

0

0.0%

33

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

38

100.0%

0

0.0%

38

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

16

100.0%

0

0.0%

16

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

16

100.0%

0

0.0%

16

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
OGOS 2018

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

42

97.7%

1

2.3%

43

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

41

100.0%

0

0.0%

41

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

52

85.2%

9

14.8%

61

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

18

100.0%

0

0.0%

18

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

18

100.0%

0

0.0%

18


Tarikh Akhir Kemaskini :: 05-10-2018 :: 11:35 AM