PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
SEPTEMBER 2019

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

27

100.0%

0

0.0%

27

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

40

95.2%

2

4.8%

42

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

24

61.5%

15

38.5%

39

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

9

100.0%

0

0.0%

9

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

11

100.0%

0

0.0%

11

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
OGOS 2019

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

37

92.5%

3

7.5%

40

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

25

100.0%

0

0.0%

25

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

39

85.2%

13

14.8%

52

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

6

85.7%

1

14.3%

7

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

5

100.0%

0

0.0%

5


 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 08-10-2019 :: 04:54 PM