PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
MEI 2019

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

53

98.2%

1

1.8%

54

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

52

98.1%

1

1.9%

53

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

24

77.4%

7

22.6%

31

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

12

100.0%

0

0.0%

12

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

12

100.0%

0

0.0%

12

 

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MELAKA
APRIL 2019

Pengurusan Aduan di bawah Tanggungjawab JKR

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

29

96.7%

1

3.3%

30

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

36

97.3%

1

2.7%

37

Penutupan aduan dalam tempoh - 30 hari

37

77.1%

11

22.9%

48

 

Pengurusan Aduan BUKAN di bawah Tanggungjawab JKR: No Wrong Door Policy

Janji

Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Jumlah

Bil Aduan

Peratus (%)

Bil. Aduan

Peratus (%)

Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh - 1 hari bekerja

5

100.0%

5

100.0%

8

Maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh - 7 hari bekerja

9

100.0%

9

100.0%

9

 


 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 11-06-2019 :: 05:29 PM