PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI ADUAN ONLINE (JKR MELAKA)

Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian : Tiada / Tidak Berkenaan

Maklumat Sehingga 30/09/2019

Sistem Pengurusan Aduan JKR Malaysia

Jumlah Aduan 14
Aduan Selesai
10 (71.43%) 

Sistem Pengurusan Aduan Kerosakan Jalan (MORC)

Jumlah Aduan
4       
Aduan Selesai
3 (75.00%)   

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-10-2019 :: 05:30 PM