PERSONALISASI  UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI ADUAN ONLINE (JKR MELAKA)

Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian : Tiada / Tidak Berkenaan

Maklumat Sehingga 31/08/2020

Sistem Pengurusan Aduan JKR Malaysia

Jumlah Aduan 8
Aduan Selesai
6 (75.00%)   

Sistem Pengurusan Aduan Kerosakan Jalan (MORC)

Jumlah Aduan
4          
Aduan Selesai
3 (75.00%)     

Tarikh Akhir Kemaskini :: 01-09-2020 :: 03:20 PM